Engelsiz Kampüs
 

Vizyon ve Misyon

Engelsiz Bayburt Üniversitesi Birimi olarak vizyonumuz; akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin, bireyin temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, farklılıklara karşı hoşgörülü, dezavantajlı kesimlere karşı duyarlı ve ön yargılardan uzak, pozitif bakış açısı geliştirebilen bir sosyal yapıda olması, kampus ve yerleşkelerindeki tüm yapılar ile açık ve kapalı alanların engelli bireylerin ulaşılabilirliğine ve erişilebilirliğine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır.

      Bu vizyon doğrultusunda engelli bireylerin akademik, idari, sosyal, ekonomik, kültürel, sanatsal ve sportif olarak eğitimde fırsat eşitliği ve pozitif ayrımcılık ilkeleri çerçevesinde daha kaliteli ve çağdaş dünya standartlarında hizmet alabilmeleri için çalışmalarda bulunmayı kendisine misyon edinmiştir

 
 Engelli Birimi Yapılan faaliyetler
 
1.      Bayburt Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi hazırlanmış 2009 – 2010 Eğitim Öğretim Yılı itibarı ile yürürlüğe girmiştir.
2.      Bayburt Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimimiz 2009 Eylül ayından itibaren aktif olarak öğrencilerimize hizmet vermektedir.
3.      Bayburt Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimimiz 13 Kasım 2009’ da Yüksek Öğretim Kurumu Engelli Öğrenciler Komisyonunun Ankara’ da “Engelsiz Üniversite Toplantısı” na Engelli Öğrenci Birimi Sorumlusu olarak katılım sağlanarak bu konudaki hassasiyetler dile getirilmiş, toplantıda verilen bilgiler ilgili birimlerle paylaşılarak ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir.
5.      Tüm kampus, binalar, kantin, yemekhane, tuvaletler, kampus girişleri gibi tüm  binaların, Engelli öğrencilere göre düzenlenmesi, dış mekânlarda kaldırım ve yol iyileştirme, Engelli otoparkı ve levhasının temin edilmesi ile ilgili çalışmalar için gerekli birimler ile koordinasyon sağlanarak, bunların programlanması yapılmıştır.
6.       Engelli öğrencilerimizin  durumları ve tedavi yolları ile ilgili gerekli araştırmalar yapılıp öğrencilerimiz bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.
7.      Engelli öğrencilerimiz, öğrenim hayatları süresince özel koruma ve olanaklardan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin  durumlarını belirten heyet raporu beyan etmeleri durumunda her türlü, sağlık, sosyal, psikolojik ve akademik desteği sağlayabilmesi hedeflenmiştir.
8.      Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen öğrencilerimizin beyanları ve her türlü görüşmeleri gizlilik ilkesiyle yürütülmesi ilke edinilmiştir.
9.      Görevlendirilecek olan psikolog ile yapılan araştırmalar ve kararları doğrultusunda; psikolojik destek için başvuruda bulunan öğrencilerin tedavilerinin yapılabilmesi için sağlık kurumlarına yönlendirir ve tedavi sürecini takip edilmesi planlanmıştır.
10. Bayburt Üniversitesi eğitiminde; tamamen katılım ve fırsat eşitliği ana ilke edilmiştir.
11. Engelli öğrencilerin engelleri nedeniyle kayıt altına alınması veya onlara yönelik hizmetlerin düzenlenmesi ve sunulması sırasında etiketlemeden kaçınılması temel ilke edinilmiştir.
12. Engelli öğrencilere “tıbbi vaka” olarak değil, “üniversite öğrencisi” olarak yaklaşılma, Engelllik hakkında konuşurken kullanılan dil “saygılı” olması ve Engellinin tıbbi özelliğine değil kişiye yoğunlaşması ilkesi benimsenmiştir.
13. Bayburt Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi olarak üniversitemizde eğitim gören ve çalışan engelli bireylerin akademik ve sosyal yaşamlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri alıp bu yönde düzenlemeler yaparak eğitime, öğretime, sosyal yaşama ve kültürel etkinliklere diğer bireylerle eşit bir şekilde katılımlarını sağlamak ve Üniversitemizi engelli öğrenciler tarafından tercih edilen bir kurum haline getirmek hedeflenmiştir.
Tekil Ziyaret : 835
Toplam Ziyaret : 3259